دوره جامع نازک دوزی

دوره جامع

توضیحات

شرح دوره

آموزش چندین مدل دامن.بالاتنه.آستین.یقه

همراه الگو برش و دوخت

از صفر تا صد